Okno do praxe

OKNO DO PRAXE aneb setkání zaměstnavatelů přírodovědných oborů se studenty Přírodovědecké fakulty je akce, jejímž cílem je poskytnout studentům prostřednictvím zaměstnavatelů informace týkající se možností získání odborných zkušeností, zaměstnání, trainee programů, brigád, studijních praxí a stáží. Akce přibližuje studentům firemní prostředí a firemní kulturu, průběh výběrového řízení, požadavky na absolventy, seznamuje s problémy, se kterými se absolventi potýkají po nástupu do zaměstnání a v neposlední řadě stručné seznámení se společností.

Okno do praxe není klasickým stánkovým veletrhem, setkání je postaveno na moderované diskusi mezi studenty a zaměstnavateli. Je organizováno na půdě Přírodovědecké fakulty UP ve dvou dnech tak, aby akce byla co nejefektivnější jak pro studenty, tak pro zaměstnavatele, to znamená seznámit se v jednom dni se zaměstnavateli své specializace.

Okno do praxe 2016 (22. - 23. listopadu)

IX. setkání se uskuteční 22. - 23. listopadu 2016 (původně plánovaný termín akce 16.2. a 17.2.2016 byl přesunut právě na podzim) a je určeno pro studenty PřF, ale i dalšími studenty UP a studentům středních škol motivovaných pro přírodovědné obory. Akce se bude věnovat oborům Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie. Pro další informace přejděte na nové stránky k akci http://oknodopraxe.upol.cz.

Okno do praxe 2015 (17. - 18. února)

Osmé OKNO DO PRAXE proběhlo ve dnech 17. - 18. února 2015. Úterý 17.2. bylo zaměřeno na obory Matematika a Fyzika, 18.2. pak přišly na řadu obory Chemie, Biologie a Ekologie. Akce se zúčastnilo celkem 34 firem, což je více než loni. Akce byla hodnocena velmi kladně jak zaměstnavateli, tak studenty. Pro velký zájem účastníků se setkání příští rok uskuteční ve větších prostorách. Potěšující je, že firmy už teď projevují zájem o účast na setkání v roce 2016.

Žurnál UP: Okno do praxe seznámilo studenty s požadavky zaměstnavatelů

Fotografie:

Hodnocení akce

Podrobné hodnocení akce studenty i zaměstnavateli ke stažení zde.Zúčastněné společnosti:

Minulé ročníky Okna do praxe


Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
tel.: 585 634 003, 739 249 066

Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého Město Olomouc