Stříbrní absolventi

Pojem "stříbrný absolvent" byl zaveden pro účely setkání absolventů po 25ti letech od jejich absolutoria. Poprvé Přírodovědecká fakulta uspořádala slavnostní setkání absolventů po 25ti letech v roce 2009. Stříbrní absolventi figurují v naší databázi také jako běžní absolventi.


Stříbrní absolventi s rokem absolutoria 1990

V sobotu 10. října 2015 se uskutečnil VII. ročník stříbrné promoce absolventů PřF UP r. 1990. Na setkání přijalo pozvání 85 absolventů z celkového počtu 178 oslovených absolventů. Jak již bývá téměř tradicí, největší zastoupení měla učitelská kombinace M-F. Absolventi se setkali také s některými svými bývalými vyučujícími.Stříbrní absolventi s rokem absolutoria 1989

V sobotu 11. října 2014 se uskutečnil VI. ročník stříbrné promoce absolventů PřF UP r. 1989. Na setkání přijalo pozvání 67 absolventů. Opět měla největší zastoupení učitelská kombinace M-F. Pozváni na akci přijali i bývalí vyučující prof. Vítězslav Bičík, dr. Helena Žáková a prof. Lubomír Dvořák.Stříbrní absolventi s rokem absolutoria 1988

V sobotu 5. října 2013 se v prostorách Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci uskutečnil již V. ročník Stříbrné promoce absolventů, kteří promovali v r. 1988. Na setkání přijalo pozvání 106 absolventů z celkového počtu 189 oslovených absolventů, 3 absolventi už bohužel nežijí. Mezi pozvanými bylo 5 manželských párů. Největší zastoupení měly tradičně učitelské kombinace M-F (23 absolventů), M-Z (17 absolventů), Přibližné a numerické metody (14 absolventů). Pozváni na akci přijali i bývalí vyučující doc. František Kašpárek, RNDr. Petr Los a RNDr. Ivan Lepka.Stříbrní absolventi s rokem absolutoria 1987

V sobotu 20. října 2012 se v prostorách Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci uskutečnil IV. ročník Stříbrné promoce absolventů, kteří promovali v r. 1987.
Stříbrní absolventi s rokem absolutoria 1986

V sobotu 15. října 2011 se v prostorách Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci uskutečnil III. ročník Stříbrné promoce absolventů, kteří promovali v r. 1986.Stříbrní absolventi s rokem absolutoria 1985

Stříbrné promoce, která se uskutečnila v prostorách Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci v sobotu 9. října 2010, se zúčastnilo 113 absolventů, více než 35 % z celkového počtu absolventů z roku 1985. Téměř polovina zúčastněných pracuje v současné době ve školství (ZŠ, SŠ, Gymnázium nebo VŠ). Nejpočetněji zastoupeným oborem byl učitelský obor (kombinace Matematika –Fyzika), největší procentuální zastoupení měli absolventi oboru Matematická analýza. Ze zúčastněných absolventů přijalo pozváni 9 manželských párů.

V roce 1985 absolvovalo Přírodovědeckou fakultu celkem 310 absolventů, na necelých 65 % se podařilo získat aktuální e-mailové kontakty, prostřednictvím kterých byli informováni o slavnostním setkání stříbrných absolventů.Stříbrní absolventi s rokem absolutoria 1984

Stříbrná promoce absolventů po 25ti letech se poprvé konala 3. října 2009 v prostorách Přírodovědecké fakulty v Olomouci na Envelopě. Z dvěstěpadesáti absolventů, kteří absolvovali Přírodovědeckou fakultu v roce 1984, přijalo účast na slavnostní stříbrné promoci více jak třetina absolventů.

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
tel.: 585 634 003, 739 249 066

Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého Město Olomouc