Zajímavosti

Od doby sametové revoluce aneb něco ze statistiky

Za uplynulých dvacet let se počet fakult zdvojnásobil, k fakultě lékařské, filozofické, přírodovědecké a pedagogické přibyla fakulta teologická, právnická, fakulta tělesné kultury a fakulta zdravotnických věd. Počet studentů, kterých bylo v roce 1989 čtyři tisíce, se rozrostl na dvaadvacet tisíc v současnosti. V poměru k počtu obyvatel je tak Olomouc městem s nejhustším výskytem studentů." tolik citace mimořádného vydání Přetlaku vydanému k dvacátému výročí svobody a demokracie v Olomouci. My dodáváme, že Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci měla v roce 1989 něco málo přes 200 absolventů, v roce 2009, kdy byl článek vydán, se tento počet vyšplhal k 600, dnes má okolo 800 absolventů za rok. V současnosti fakulta vyučuje přes 4.000 studentů ve 113 bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních oborech v různých odvětvích matematiky a informatiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie, věd o Zemi, včetně studijních programů zaměřených na přípravu budoucích učitelů přírodovědných oborů.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci má výzkumné zaměření. Ke 12 katedrám a 2 společným pracovištím s Akademií věd ČR v roce 2013 přibyla ve fakultním areálu v Olomouci – Holici dvě vědecko-výzkumná centra, jejichž význam přesahuje hranice regionu: Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů. V roce 2015 zahájilo provoz fakultní interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání. Centrálními jednotkami je děkanát, který zajišťuje nezbytnou administrativu fakulty, a kabinety jakožto servisní výuková pracoviště pro studenty. Součástí fakulty je i Botanická zahrada.

Část fakultních pracovišť sídlí v moderní budově na třídě 17. listopadu a v přilehlých objektech nedaleko centra města v bezprostřední blízkosti vysokoškolských kolejí a menzy, biologické obory a vědecká centra se nacházejí v místní části Holice. Fakulta má 900 zaměstnanců na pracovní poměr, z toho asi 700 akademických pracovníků a zaměstnanců zapojených přímo na vědecké práci.Studuj! Bakalářské programy

Bakalářské studijní programy a obory přírodovědecké fakulty pro školní rok 2017/2018.

Brožura je podrobným průvodcem obory pro zájemce o bakalářské studium na přírodovědecké fakultě. Brožura je k dispozici v elektronické formě ke stažení ve formátu pdf.Poznávejte Přírodu!

Nabídka akcí přírodovědecké fakulty pro školy a veřejnost na školní rok 2016/2017

Brožura seznamuje s dlouhodobě plánovanými akcemi řazenými chronologicky, jak probíhají během akademického roku 2016–2017, a jednotlivými popularizačními aktivitami oborů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Katedry a pracoviště nabízejí pro školy široké spektrum přednášek, komentovaných prohlídek či exkurzí z nejrůznějších oblastí matematiky a informatiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie, věd o Zemi.Spot PřF

Insignie

Slavnostní insignie se používají při významných událostech, například při promocích.

Taláry

Slavnostní ošacení používané při významných událostech, například při promocích.
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
tel.: 585 634 003, 739 249 066

Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého Město Olomouc