Zlatí absolventi

Pojem "zlatý absolvent" byl zaveden pro účely setkání absolventů po 50ti letech od jejich absolutoria v roce 2007. Každý rok pořádá Přírodovědecká fakulta tato setkání doprovázená tzv. zlatou promocí. Zlatí absolventi figurují v naší databázi jako také běžní absolventi.

Zlatí absolventi s rokem absolutoria 1965

V pátek 6. listopadu 2015 se uskutečnil IX. ročník zlaté promoce absolventů PřF UP r. 1965. Na setkání přijalo pozvání 80 absolventů z celkového počtu 164 oslovených. Již tradičně měla největší zastoupení učitelská kombinace M-F. Po převzetí čestných diplomů se absolventi setkali se svými bývalými vyučujícími, společně poobědvali a vydali se na exkurzi jednotlivých pracovišť fakulty. V podvečer ještě zájemce čekala komentovaná prohlídka rektorátu univerzity a města Olomouce.

 • seznam absolventů
 • fotografie ze zlaté promoce
 • poděkování zlatých absolventů (*.pdf)
 • ohlasy médií:
  • Žurnál UP: Titulem „zlatý absolvent“ či „zlatá absolventka“ se může ode dneška honosit téměř osm desítek bývalých studentů přírodovědecké fakulty, kteří v pátek absolvovali zlatou promoci. Někdejší posluchači, kteří promovali před 50 lety, byli zvědaví nejen na své kolegy, ale i budovu fakulty. Zpěvem studentské hymny by určitě zahanbili mnohé současné studenty... celá zpráva  Zlatí absolventi s rokem absolutoria 1964

  Po 50 letech si znovu přišli převzít na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci její absolventi své diplomy. Jednalo se o čestný diplom zlatého absolventa. Fakulta pozvala svoje bývalé studenty na zlatou promoci již poosmé, i když loňská slavnostní promoce byla zrušena pro malý počet absolventů. Tentokráte se sešli přírodovědci, kteří ukončili školu v roce 1964.

  Slavnostní akt se konal 21. listopadu 2014 v aule PřF na tř. 17. listopadu 12. Pozvání přijalo 75 absolventů, jednalo se o zatím nejsilnější ročník „zlaťáků“. Za vedení fakulty se zúčastnili proděkani prof. Zdeněk Dvořák, prof. Josef Molnár a doc. Roman Kubínek, za vedení univerzity prorektor prof. Miroslav Mašláň. Pozvaní byli i učitelé tehdejších studentů, kteří většinou s těmito ročníky začínali svou profesní kariéru.

  V roce 1964 ukončilo PřF promocí 153 absolventů.  Zlatí absolventi s rokem absolutoria 1963

  Setkání s jediným absolventem PřF UP po 50ti letech od ukončení studia se uskutečnilo v pátek 8. listopadu 2013 v pracovně pana děkana Přírodovědecké fakulty v Olomouci. Z celkového počtu zhruba třiceti absolventů, kteří promovali v roce 1963, potvrdili svoji účast na setkání pouze tři bývalí studenti. Dva z nich se na poslední chvíli ze zdravotních důvodů z účasti omluvili a na svou alma mater tak zavítal jediný z nich -PaedDr. Libor Vidlák z Ostravy, absolvent učitelské kombinace Matematika - Fyzika. Absolvent obdržel z rukou pana děkana pamětní diplom a v doprovodu ostatních členů vedení fakulty zavítal na dnešní fyzikální pracoviště. O slavnostní ceremoniál pan Libor Vidlák nepřijde, bude zařazen mezi "zlaté absolventy" v příštím roce, v němž fakulta naopak uvítá velmi silný ročník.  Zlatí absolventi s rokem absolutoria 1962

  Zlatá promoce absolventů PřF UP se uskutečnila v pátek 9. listopadu 2012 v aule Přírodovědecké fakulty na Envelopě v Olomouci. Pozvání na slavnostní akt – zlatou promoci přijalo 51 absolventů, nejpočetnější skupinou byli již tradičně u těchto ročníků absolventi oboru Matematika – Fyzika.

  Zlaté promoce se zúčastnili jako absolventi dlouholetí zaměstnanci Přírodovědecké fakulty prof. RNDr. Pavel Peč, CSc., absolvent oboru Matematika-Chemie se svoji manželkou, tehdejší spolužačkou, dr. Danuší Pečovou a doc. RNDr. Jiří Zeman, CSc., absolvent oboru Matematika-Fyzika. S absolventy se přišli setkat nejen zástupci vedení fakulty, ale i řada zaměstnanců, kteří v době studia těchto absolventů svoji pracovní kariéru na Přírodovědecké fakultě začínali.

  V roce 1962 absolvovalo Přírodovědeckou fakultu celkem 147 absolventů včetně absolventů kombinovaného studia.  Zlatí absolventi s rokem absolutoria 1961

  Zlatá promoce absolventů PřF se uskutečnila dne 11. listopadu 2011 v aule Přírodovědecké fakulty na Envelopě v Olomouci. Slavnostního aktu se zúčastnilo 77 absolventů, což je historicky největší počet absolventů od počátku konání zlatých promocí. Zlaté promoce se zúčastnil i bývalý rektor Univerzity Palackého pan prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. a dlouholetý zaměstnanec Přírodovědecké fakulty, renomovaný vědec pan prof. RNDr. Vítězslav Bičík, CSc. V roce 1961 absolvovalo Přírodovědeckou fakultu celkem 171 absolventů včetně kombinovaného studia.  Zlatí absolventi s rokem absolutoria 1960

  Zlatá promoce absolventů PřF se uskutečnila dne 10. listopadu 2010 v aule Přírodovědecké fakulty na Envelopě v Olomouci. Slavnostního aktu se zúčastnilo 74 absolventů. Absolventi, kteří studovali Přírodovědeckou fakultu před pěti desetiletími, zavítali do Olomouce nejen z Čech a Moravy, ale i z Německa. Nejpočetnější skupinu tvořili absolventi učitelské kombinace Matematika – Fyzika. V roce 1960 absolvovalo Přírodovědeckou fakultu celkem 224 absolventů včetně dálkařů, necelých 15 % absolventů již nežije.  Zlatí absolventi s rokem absolutoria 1959

  Zlatá promoce absolventů PřF se uskutečnila dne 6. listopadu 2009 poprvé v nových prostorách Přírodovědecké fakulty na Envelopě v Olomouci.

  Slavnostního aktu se zúčastnilo celkem 47 absolventů. V roce 1959 absolvovalo celkem 118 absolventů včetně dálkařů, téměř 37% absolventů již nežije. Zlaté promoce se měla zúčastnit i absolventka a autorka detektivek Eva Kačírková, nakonec však nepřijela.  Zlatí absolventi s rokem absolutoria 1958

  Zlatá promoce absolventů PřF se uskutečnila v prostorách Regionální centra v Olomouci dne 26. listopadu 2008.

  Slavnostní ukončení studia si po 50ti letech zopakovalo 33 absolventů z celkového počtu 80ti absolventů. Nestarším účastníkem zlaté promoce byl pan Holeš z Opavy, který v červnu 2008 oslavil 90 let.  Zlatí absolventi s rokem absolutoria 1957

  Slavnostní akt promoce si po padesáti letech připomnělo 55 prvních absolventů přírodovědných oborů. Zlatá promoce se uskutečnila v Regionálním centru v Olomouci v úterý dne 13. listopadu 2007.

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
tel.: 585 634 003, 739 249 066

Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého Město Olomouc